shopup.com

ดูบทความใครลดน้ำหนักต้องอ่าน !!! อาหารเช้าช่วยลดการบริโภคมื้อกลางวันได้ถึงร้อยละ 50

ใครลดน้ำหนักต้องอ่าน !!! อาหารเช้าช่วยลดการบริโภคมื้อกลางวันได้ถึงร้อยละ 50

เชื่อหรือไม่อาหารเช้าช่วยลดการบริโภคมื้อกลางวันได้ถึงร้อยละ 50

The Breakfast That Could Help You Eat 50 Percent Less at Lunch

 

                อะไรที่คุณกินเป็นมื้อเช้าของวันนี้ ถ้าเป็นข้าวโอ๊ต คุณอาจพบว่าคุณจะรู้สึกอิ่มนานกว่าและรับประทานมื้อกลางวันได้น้อยลง ข้อเท็จจริงนี้ได้จากการศึกษาและเผยแพร่ในเอกสารวิชาการด้านสารอาหารและการเมตาบอลิซึม (The journal Annals of Nutrition and Metabolism)

                จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารเช้า นักวิจัยจากศูนย์วิจัยในนิวยอร์กได้อธิบายว่าอาหารเช้าจากข้าวโพดหรือโอ๊ตสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มมากขึ้น เหตุผลสำคัญคือใยอาหารที่สามารถอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานกว่า แต่จากผลการตรวจสอบตัวอย่างเลือด แสดงให้เห็นว่าน้ำตาลในอาหารจากข้าวโพดอาจมีผลต่อระดับการหิว โดยจากการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดก่อนและหลัง 180 นาทีของการบริโภคอาหารพบว่าน้ำตาลจากข้าวโพดจะมีค่าลดลงใกล้เคียงกับค่าสุดท้ายที่เวลา 3 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะมีผลให้ความหิวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโอ๊ตจึงอาจเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งช่วยให้อิ่มนาน และลดการบริโภคในมื้อต่อไป

 

อ้างอิง

http://dailyburn.com/life/health/oatmeal-breakfast-eat-less-012915/

25 มกราคม 2559

ผู้ชม 1185 ครั้ง

Engine by shopup.com